• Åldersgräns förare:
  Giltigt B-körkort
 • Åldersgräns kartläsare:
  Från det år du fyller 13.
 • Licenskrav:
  Ja, och i den ingår en försäkring.
 • SM-status:
  Nej

Regularity

Regularity

Vill du veta mer?

Ladda hem produktblad

Idealtid bestämmer farten

I denna tävlingsform gäller det att köra sträckorna på en av arrangören angiven idealtid. Oftast max 50 km/h, men kan vara lägre och anpassad till vägförhållanden. Kör ekipaget fortare eller långsammare än idealtiden för sträckan prickbelastas det.
Det handlar alltså om en precisionstävling, inte en ren hastighetstävling. I bilsportens barndom och långt in på sextiotalet förekom tävlingsformer där precision, orientering och hastighet premierades i olika grad. De populära OT och T-tävlingarna under svensk rallysports storhetstid är bra exempel. Regularity följer upp denna rallytradition.
Tävlingsformen lockar också många utövare, som av olika anledningar inte tilltalas av vanliga fullfartsrallyn, med sina ofta mödosamt renoverade klassiker.

Klassiska bilar – sportvagnar, rallyreplikor och andra – är vanligast, men reglementet i Sverige och många andra länder tillåter även andra biltyper. Det är upp till varje arrangör att här sätta sina avgränsningar.

Regularitytävlingar är lätta att arrangera, i samband med rallytävlingar eller som fristående arrangemang. I det förra fallet följer man rallytävlingens bana, i det senare fallet, som körs på icke avlysta vägar kan även orienteringssträckor och manöverprov förekomma. Regularity körs alltid på vägtyper, och med svårighetsgrader, som är väl anpassade till de bilar som används.

Den mest välkända regularitytävlingen i Sverige är regularitydelen av Midnattsolsrallyt, men redan2004 arrangerade KAK en tävling och SVK-Pokalen i Västerås körs återkommande varje år.

Regularity