Olika klasser

Olika klasser

Inom rally finns det olika klasser både på bilar och förare. Förarklasserna indelas i A,B & C-förare. Bilar finns allt från standard bilar med skyddsbåge, tävlingstol och bälte till rena fabriksbyggda bilar.

Exempel på bilklass

Det finns många bilklasser inom rally, men en enkel klassförklaring om bilar kan man ge.

Grupp E och Volvo original är bilar som är nästan standardbilar, dessa bilar är 2wd.

De internationella klasserna Grupp A och Grupp N samt den nationella klassen  Grupp H innehåller bilar som finns i både 2wd och 4wd, de bilarna är trimmade. En del lite och andra mycket.

Volvo original (den grå bilen) är en klass som är standardbetonad, en bra bilklass att börja i då de är robusta och prisvärda.

Ungdomsrally

Uungdomsrally:

Ungdomar från 16 år t.o.m. det kalenderår man fyller 18 år, inneha svenskt körkorttillstånd eller körkort och vara svensk medborgare.

Kartläsaren skall vara godkänd handledare vid övningskörning, ha goda kunskaper om tävlingsfordonet och genomgått övningarna stads- och landsvägskörning.

Bilarna sk vara av typen N1 (= Grupp N<1400 cc), Volvo Original Cup bilar samt bilar tävlande i klass Grupp E är tillåtna. Bilklasserna ska sammanslås till en tävlingsklass.