Regler - Rally

Gemensamma regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
G Gemensamma Regler 2017 2017-02-09 Feb. 2017
-
G-7.3 Bilaga till G 7.3 Licenser 2016-06-16 2016/1
G-13 Bilaga till G 13 2015-04-29 2015/1
- - - -
SBF-GU SBF Godkänd utrustning 2017-01-19 8
SBF-FU FIA/SBF Förbjuden Utrustning 2015-06-29 Juni 2015

Sportgrensspecifika regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
Regler Regler Rally (Grundregler)
RY-1 Tävlingsregler Rally 2017-02-20 Feb. 2017
RY-2 Tekniska regler Rally 2016-02-04 Jan. 2016
TR-1 Tekniska Regler RY, RA & RC 2017 2016-12-13 2017 2017-01-01
- - - -
Övriga regler
RY-T-GrH Tekniska Regler GrH 2015-02-24 Feb. 2015
RY-T-NS Tekniska Regler Nationell Special 2014-12-16 Dec. 2014
RY-T-GrF-A Originalrally - Grupp F FWD 2016-11-01 2016 2017-01-01
RY-T-GrF-B Originalrally - Grupp F RWD 2016-11-01 2016 2017-01-01
RY-T-GrF-C Originalrally - Grupp F Övriga 2016-11-01 2016 2017-01-01
RY-T-GrE Tekniska Regler Grupp E 2016-11-01 2016 2017-01-01
-
RY GrF-info Info VOC-Grupp F 2014-01-16 Jan. 2014
-
AppK Se Historisk Bilsport - - -

Mästerskapsregler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
RY-SM-Sp1 SM Sprint Vinter 2017 2016-10-28 Okt. 2016 2017
RY-SM SM/JSM 2017 2016-10-28 Ok. 2016
RY-RM RM 2017 GrE & GrF/VOC 2016-10-28 Okt. 2016 2017
RY-RM HRB För RM HRB se Historisk Bilsport
KRC/HRC För Klassiska & Historiska Rallycuperna se Historisk Bilsport

Övrigt

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
RY-REG Regler Regularity Se Bilorientering!
TR Nationellt Homologerade Bilar 2006-01-08 Januari 2006
-
TR Nationellt Homologerade Bilar GRUPP E 2017-01-16 Jan. 2017
TR Bilmodeller Grupp E 1980-1999 2011-12-30 2011-12-29
-
Däcklista Sommardäck 2017 2017-03-23 Mars 2017 2017-03-15
Däcklista Vinterdäck/Dubb 2016-2017 2016-12-08 Dec.2016
Däcklista "Framtidens Rallydäck" 2014 - 2014-05-07 Maj 2014 2014-04-16
-
Ansökan Däcklistan - Sommar 2017-02-24 2017
RY Mönstermall (skall bifogas ansökan - wordversion) 2017-02-24
RY Mönstermall (skall bifogas ansökan - pdf version) 2017-02-24
-
RY-10 Säkerhetsmanual 2005-11-30 November 2005
RY-11 Beredskap vid olycka 2005-06-01 Maj 2001
RY-11 OK-Skylt (RY 8.12.8/RY-T2) 2011-06-02 1 2011-07-01
TR-BP Arbetsmanual Bränsleprov 2005-12-06 November 2005
TR-5 Operativa anvisningar, Ljudmätning 2012-04-17 April 2012
TR-6 Skisser på Viktlåda 2003-03-22 April 2002
TR-7 Regler för kontroll av katalysator 2007-02-22 Februari 2007
TR Godkända katalysatorer 2014-01-08 Jan. 2014
TR Cert. serviceanl. FIA-släcksystem 2016-07-13 Juni 2016
TR FIA HANS Guide 2006-01-30 05/01/2005
-
Info Nya Domar-/Tekniker rapporter
RY-DOM_01 Domarrapport - Enkel 2009-04-26 April 2009
RY-DOM_02 Domarrapport - FM/DM 2009-03-24 Mars 2009
RY-DOM_03 Teknikerrapport 2009-03-24 Mars 2009

Externa länkar

Länkar
FIA Regler
FIA Technical list, länk till FIA
Homologerade bilar: Grupp N, A och R
Rikspolisstyrelsens författningssamling (Lagar och regler - söksida)
Tidigare homologerade bilar
Voc Mekonomen Rally
VVFS,Vägverkets författningssamling

Utskrift av regler

Utskrift av material som fritt kan laddas ned från www.sbf.se kan beställas mot postförskottsavgift av Lena Olme: lena.olme@sbf.se eller på 08-626 33 04
Glöm inte att ange namn, adress samt vilken regelbok det gäller.

Säkerhetspartner

Minnesfonder