Regler - Radiostyrd bilsport

Gemensamma regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
G Gemensamma Regler 2017 2017-02-09 Feb. 2017
-
G-7.3 Bilaga till G 7.3 Licenser 2016-06-16 2016/1
G-13 Bilaga till G 13 2015-04-29 2015/1
- - - -
SBF-GU SBF Godkänd utrustning 2017-01-19 8
SBF-FU FIA/SBF Förbjuden Utrustning 2015-06-29 Juni 2015

Sportgrensspecifika regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
Regler Regler Radiostyrd Bilsport (Grundregler)
RB RB Tävling-Tekniska Regler 2017-02-09 Jan. 2017

Mästerskapsregler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
RB-SM RB SM 2017 2017-02-09 Jan. 2017
RB-RM RB RM 2017 2017-02-09 Jan. 2017
RB-NoM RB NoM 2016 2016-02-03 Jan. 2016

Övrigt

Inga regler

Externa länkar

Länkar
Godkända ljuddämpare, karosser samt övrig information, RB utskottet
RB Utskottet - Supportsida

Utskrift av regler

Utskrift av material som fritt kan laddas ned från www.sbf.se kan beställas mot postförskottsavgift av Lena Olme: lena.olme@sbf.se eller på 08-626 33 04
Glöm inte att ange namn, adress samt vilken regelbok det gäller.

Säkerhetspartner

Minnesfonder

Samarbeten

  • Besegra Prostatacancern
  • Europcar
  • Swedish Motorsport Industry
  • SAAB Rescuebilar
  • Årets Bilsport
  • Finnlines