Regler - Offroad

Gemensamma regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
G Gemensamma Regler 2017 2017-02-09 Feb. 2017
-
G-7.3 Bilaga till G 7.3 Licenser 2016-06-16 2016/1
G-13 Bilaga till G 13 2015-04-29 2015/1
- - - -
SBF-GU SBF Godkänd utrustning 2017-01-19 8
SBF-FU FIA/SBF Förbjuden Utrustning 2015-06-29 Juni 2015

Sportgrensspecifika regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
Regler ORE Regler Offroad Enkel (Grundregler)
ORE-1 Enkel Tävling (ORE) Tävlingsregler 2017-02-09 Feb. 2017
ORE-2 Enkel Tävling (ORE) Tekniska regler 2017-02-09 Feb. 2017
TR-2 (del) FIA Appendix J skisser 2006-04-16 Januari 2006
-
Regler ORT Regler Offroad Trial (Grundregler)
ORT-1 Trial (ORT) Tävlingsregler 2017-02-09 Feb. 2017
ORT-2 Trial (ORT) Tekniska Regler 2017-02-09 Feb. 2017
TR-2 (del) FIA Appendix J - se ORE ovan 2006-04-16 Januari 2006
-
Offroad ORC Regler Offroad Challenge (Grundregler)
ORC-1 Challenge (ORC) Tävlingsregler 2017-02-09 Feb. 2017
ORC-2 Challenge (ORC) Tekniska regler 2017-02-09 Feb. 2017
TR-2 (del) FIA App. J - se ORE ovan 2006-04-16 Januari 2006
-
Regler ORF Regler Formula Offroad (Grundregler)
ORF-1 Formula OR (ORF) Tävlingsregler 2017-02-09 Feb. 2017
ORF-2 Formula OR (ORF) Tekniska regler 2017-02-09 Feb. 2017
TR-2 (del) FIA App. J - se ORE ovan 2006-04-16 Januari 2006
-
Regler ORM Regler Offroad Monster Race (Grundregler)
ORM-1 Monster Race (ORM) Tävlingsregler 2017-02-09 Feb. 2017
ORM-2 Monster Race (ORM) Tekniska regler 2017-02-09 Feb. 2017
TR-2 (del) FIA App. J - se ORE ovan 2006-04-16 Januari 2006

Mästerskapsregler

Inga regler

Övrigt

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
TR-BP Arbetsmanual Bränsleprov 2005-12-06 November 2005
GT-5 Operativa anvisningar, Ljudmätning 2012-04-17 April 2012

Externa länkar

Länkar
FAP 512-1
FAP 512-2
Rikspolisstyrelsens författningssamling (Lagar och regler - söksida)
VVFS,Vägverkets författningssamling

Utskrift av regler

Utskrift av material som fritt kan laddas ned från www.sbf.se kan beställas mot postförskottsavgift av Lena Olme: lena.olme@sbf.se eller på 08-626 33 04
Glöm inte att ange namn, adress samt vilken regelbok det gäller.

Säkerhetspartner

Minnesfonder

Samarbeten

  • Besegra Prostatacancern
  • Europcar
  • Swedish Motorsport Industry
  • SAAB Rescuebilar
  • Årets Bilsport
  • Finnlines