Regler - Karting

Gemensamma regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
G Gemensamma Regler 2017 2017-02-09 Feb. 2017
-
G-7.3 Bilaga till G 7.3 Licenser 2016-06-16 2016/1
G-13 Bilaga till G 13 2015-04-29 2015/1
- - - -
SBF-GU SBF Godkänd utrustning 2017-01-19 8
SBF-FU FIA/SBF Förbjuden Utrustning 2015-06-29 Juni 2015

Sportgrensspecifika regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
Regler Regler Karting (Grundregler)
KA-1 Tävlingsregler Karting 2017 2016-12-19 Nov. 2016
KA-1_bilaga Tävlingsregler Karting - Bilaga 2016-12-19 Nov. 2016
KA-2 Tekniska Regler Karting 2017 2017-02-09 Feb. 2017
- - - -
- Övriga regler Karting
KA-T-ND Däckreglemente 2015-2017, Nationella klasser 2014-10-21 1 2014-12-01
KA-T-ID Däckreglemente 2015-2017, Internationella klasser 2014-10-21 1 2014-12-01
- - - -
KA-F125-O Formula 125 Open (Superkart) 2016-04-14 Feb. 2016
- - - -
Dwg-1 Technical Drawing No 1 2016-10-21 2016
Dwg-2a Technical Drawing No 2a 2016-10-21 2016
Dwg-2b Technical Drawing No 2b 2016-10-21 2016
Dwg-2c Technical Drawing No 2c 2016-10-21 2016
Dwg-2d Technical Drawing No 2d 2016-10-21 2016
Dwg-2e Technical Drawing No 2e 2016-10-21 2016
Dwg-3 Technical Drawing No 3 2016-10-21 2016
Dwg-4 Technical Drawing No 4 2016-10-21 2016
Dwg-6 Technical Drawing No 6 2016-10-21 2016
Dwg-7 Technical Drawing No 7 2016-10-21 2016
Dwg-8 Technical Drawing No 8 2016-10-21 2016
Dwg-20 Technical Drawing No 20 2016-10-21 2016
Dwg-21 Technical Drawing No 21 2016-10-21 2016
Dwg-22_1 Technical Drawing No 22 part 1 2016-10-21 2016
Dwg-22_2 Technical Drawing No 22 part 2 2016-10-21 2016
Dwg-23 Technical Drawing No 23 2016-10-21 2016

Mästerskapsregler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
KA-SM SM/JSM Karting 2016 2016-03-08 Jan. 2016/2 2016
KA-RM RM Karting 2016 2016-03-08 Jan. 2016/2 2016
KA-SM-SK SM Superkart 2015 2015-04-28 Mars 2015
KA-SM-Avt Arrangörsavtal Karting-SM (Bilaga) 2012-11-19 Nov. 2012

Övrigt

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
Junior 60 Homologeringshandlingar
KA-H08_013 Homologeringsblad - Dellorto-J60 2016-02-11 2 2013-02-12
KA-H08_015 Homologeringsblad - Ljuddämpare-J60 2016-03-12 5 2016-03-07
KA-H20_001 Homologeringsblad - Koppling-J60 2016-03-12 1 2016-03-07
-
Övriga Homologeringshandlingar
KA-H12_003 Homologeringshandling (tillägg) IAME 125 cc, SP2000 - Koppling 2016-02-11 2 2012-01-31
KA-H12_004 Homologeringshandling (tillägg), IAME Marmitta 125cc, SP2000 - Ljuddämpare 2016-02-11 2 2012-01-31
-
MOTORER
KA-H08_004 Homologeringsblad - Raket 60 2009-04-02 2009-01-01
KA-H08_004-a Tilläggshomologering Raket 60 avgassystem 2016-02-11 2 2015-04-21
KA-H10_002 Homologeringsblad – BMB RAM 2016-02-11 2 2010-04-01
KA-H10_003 Homologeringsblad – VORTEX MR2 2016-02-11 2 2010-04-01
KA-H10_004 Homologeringsblad – PARILLA 60 MINI SWIFT 2016-02-11 2 2010-04-01
KA-H10_005 Homologeringsblad – MAXTER MAXTERINO 2 2016-02-11 2 201-04-01
KA-H10_006 Homologeringsblad Lenzokart R12 60cc 2016-02-12 2 2011-04-01
KA-H11_005 Homologeringsblad - Parilla X 30 2017-01-10 3 2017-01-01
KA-H11_007-a Homologeringsblad - Parilla 60 MINI SWIFT 2016-02-11 2 201-04-01
KA-H11_008-a Homologeringsblad - LENZO R12 Junior 60 2016-02-11 2 201-04-01
KA-H12_005 Homologeringsblad ROTAX FR125 Senior 125 2017-03-02 7 2015-03-16
KA-H12_006 Homologeringsblad RAKET 95cc Micro & Mini 2017-03-30 8 2017-01-01
KA-H13_005 Homologeringsblad Rotax FR125 Junior 125 2017-03-02 4 2015-03-01
KA-H14_001 Homologeringsblad TM Racing 60cc 2017-01-10 2 2017-01-01
KA-H14_002 Homologeringsblad TM Racing 60cc - Homologerad variant 2017-03-17 1 2017-03-20
KA-H15_001 Homologeringsblad Vortex ROK-GP 125cc 2017-02-09 2 2016-01-01
KA-H16_001 Homologeringsblad Vortex MR3 60cc 2017-03-17 2 2016-01-01
KH-H16_002 Homologeringsblad Vortex MR3 60cc - Homologerad variant 2017-03-30 1 2017-03-23
KA-H17_001 Homologeringsblad IAME MiniSwift 60cc 2016-02-11 1 2016-01-01
KA-H17_002 Homologeringsblad IAME 60cc - Homologerad variant 2017-03-31 1 2017-03-31
KA-H18_001 Homologeringsblad Parilla NORSWIFT 60cc 2016-02-11 1 2016-01-01
KA-H19_001 Homologeringsblad Raket 95cc Cadet 2016-02-11 1 2016-01-01
KA-H21_001 Homologeringsblad Parilla X30 Junior 125 2017-03-17 2 2017-01-01
-
Diverse
KA-BS-1 Banregler Karting 2016-2018 2016-01-20 1/2016 2016-01-01
KA-BS-2 Ritning kerb inner 2008-05-05 2001-08-03
KA-BS-3 Ritning kerb ytter 2008-05-05 2001-08-03
KA-BS-4 Ritning kurva 30 grader 2013-03-26 Mars 2013
KA-BS-5 Ritning kurva 60 grader 2013-03-26 Mars 2013
KA-BS-6 Ritning kurva 90 grader 2013-03-26 Mars 2013
KA-BS-7 Ritning kurva 180 grader 2013-03-26 Mars 2013
Manual för Bensinkontroll 2014-04-08 2014
TR-BP Arbetsmanual Bränsleprov 2005-12-06 November 2005
KA-GO CIK-FIA Godkända oljor | Länk till CIK-FIA.
KA-GO-Nat Godkända Oljor, Nationella klasser. 2015-04-21 April 2015
Instruktion Raketmotorer 2006-03-01 2 2006-02-21

Externa länkar

Länkar
FAP 512-1

Utskrift av regler

Utskrift av material som fritt kan laddas ned från www.sbf.se kan beställas mot postförskottsavgift av Lena Olme: lena.olme@sbf.se eller på 08-626 33 04
Glöm inte att ange namn, adress samt vilken regelbok det gäller.

Säkerhetspartner

Minnesfonder