Regler - Bilorientering

Gemensamma regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
G Gemensamma Regler 2017 2017-02-09 Feb. 2017
-
G-7.3 Bilaga till G 7.3 Licenser 2016-06-16 2016/1
G-13 Bilaga till G 13 2015-04-29 2015/1
- - - -
SBF-GU SBF Godkänd utrustning 2017-01-19 8
SBF-FU FIA/SBF Förbjuden Utrustning 2015-06-29 Juni 2015

Sportgrensspecifika regler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
Regler Regler Bilorientering (Grundregler)
BO-1 Tävlingsregler 2016 2016-02-08 Jan. 2016
Ovanstående ingår i Regelbok Bil-O
REG-1 Tävlingsregler Regulartiy 2016-03-14 Mars 2016

Mästerskapsregler

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
BO-SM Bil-O SM-regler 2016 2016-02-05 Dec. 2015
REG-RM Regularity RM-regler 2017 2017-03-16 Dec. 2016

Övrigt

Beteckning Avsnitt Publicerad Utgåva Giltig fr.o.m
BO-3 Arrangörshäfte BO 2003-06-23 Juli 2003
REG-Trp Godkända Tripmätare Regularity 2016-03-14 2016-3
REG-2 Arrangörshäfte Regularity (publiceras senare!)

Externa länkar

Länkar
Rikspolisstyrelsens författningssamling (Lagar och regler - söksida)

Utskrift av regler

Utskrift av material som fritt kan laddas ned från www.sbf.se kan beställas mot postförskottsavgift av Lena Olme: lena.olme@sbf.se eller på 08-626 33 04
Glöm inte att ange namn, adress samt vilken regelbok det gäller.

Säkerhetspartner

Minnesfonder

Samarbeten

  • Besegra Prostatacancern
  • Europcar
  • Swedish Motorsport Industry
  • SAAB Rescuebilar
  • Årets Bilsport
  • Finnlines