Mentorskap

Tanken med Mentorskapet är att kunniga och engagerade medlemmar, funktionärer, och styrelsemedlemmar, ger handledning och stöd åt en medlem, som är i början av sin funktionärs-/ledarkarriär. Genom det här projektet ges det utbildning och redskap för hur man kan arbeta med mentorskap.

Ansökan:
Projektansökan Mentorskap

Arbetsmaterial:
Mentorskap

SISU:s informationsblad gällande Mentorskap ”Några råd om mentorskap för unga ledare”.

Redovisning:
Skriftlig redovisning
Statistik redovisning

Ansökan och redovisningar skickas till:
Svenska Bilsportförbundet
Hanna Sandberg
Box 705
191 27 Sollentuna

Märkt ”Idrottslyftet”

Kontakt:
Hanna Sandberg
hanna.sandberg@sbf.se
070 – 626 33 91