Klubbutveckling

När Svensk bilsport arbetar långsiktigt och målmedvetet med att ta hand om och stärka sina medlemmar och utveckla organisationen, så kommer vi i framtiden ha fler medlemmar med positiva erfarenheter och upplevelser från bilsporten – fler som låter sina barn prova på och som själva kanske väljer att ta en ledar- eller funktionärsroll. Ambassadörskapet handlar om att skapa aktiva klubbar som vill utveckla sig och sin verksamhet.  I besöken ingår bland annat föreningskunskap, information och utbildning kring; tex. Bilsport Online, Idrottslyftet och ungdomsengagemang. Arbetet kommer hela tiden att utgå ifrån klubbens behov.

Ansökan:
Projektansökan finner du här:

Redovisning:
Skriftlig redovisning
Statistik redovisning

Arbetsmaterial:
Kommer inom en snar framtid

Utbetalning:
Hälften av pengarna betalas ut när ansökan är godkänd och resterande 50% efter att aktiviteten är genomförd och projektet är utvärderat/redovisat och redovisningarna skickats in till Svenska Bilsportförbundet.

Ansökan och redovisningar skickas till:
Svenska Bilsportförbundet
Hanna Sandberg
Box 705
191 27 Sollentuna

Märkt ”Idrottslyftet”

Kontakt:
Hanna Sandberg
hanna.sandberg@sbf.se
070 – 626 33 91