Karting On Tour

Karting On Tour är en Prova på kampanj för 7-9 åringar med 12 stycken Cadetti, kompletta med utrustning som transporteras i 2 stycken specialbyggda trailers (B-kort). Dessa är även utställningsmontrar.

Detta är en Villkorad satsning och Karting On Tour innehåller: Rekryteringsdag och utbildningskväll ca 3 timmar. Klubben måste ha en permanent anläggning med godkänd Banlicens och träningsförsäkring erlagd till SBF.

De klubbar som förbinder sig till Touren får fylla i en projektansökan till Idrottslyftet där tydliga mål ska sättas upp för vad klubben vill nå med sitt deltagande i Touren. Målen ska bland annat innehålla hur många nya medlemmar/förare som klubben förväntas få in genom projektet. Klubben förbinder sig även att söka LOK-stöd (Lokalt aktivitetsstöd för aktiviteter för barn i åldern 7-20 år). LOK-stöd söks från och med 2009 via IdrottOnline, som är idrottens nya verktyg för kommunikation, administration och information.

Ansökan:
Projektansökan finner du här:

Redovisning:
Skriftlig redovisning
Statistik redovisning

Utbetalning
Uppfyller klubben Karting On Tour  kriterierna så erhåller de; 15 000: – i stöd, hälften av pengarna betalas ut före och resterande del efter att aktiviteten är genomförd och projektet är utvärderat/redovisat.

Ansökan och redovisningar skickas till:
Svenska Bilsportförbundet
Hanna Sandberg
Box 705
191 27 Sollentuna

Märkt ”Idrottslyftet”

Kontakt:
Projektledare Idrottslyftet: Hanna.sandberg@sbf.se 070 – 626 33 91

Projektledare Karting On Tour: Maria Sjölander: mia.sjolander@bredband.net  0735-20 24 60

Projektassistent Karting On Tour:  Emma Dahlgren: emma_dahlgren@hotmail.com  0739-67 28 09