Fria Projekt

Svenska Bilsportförbundets utvecklingsplan för Idrottslyftet
Idrottslyftet ger oss i Svenska Bilsportförbundet stora möjligheter att utveckla förbundet men framför allt att utveckla och skapa bra förutsättningar för våra motorklubbar. Klubbarna kan utveckla sin verksamhet och rekrytering med hjälp av Idrottslyftet.

Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att få barn och ungdomar att börja idrotta och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna.

Ansökan:
Projektansökan finner du här:

Efter genomfört projekt:
Klubben ska till Bilsportförbundet efter avslutat projekt skicka:
•    Redovisning enligt RF:s blankett och Skriftlig redovisning.

Kontakt:
Hanna Sandberg
hanna.sandberg@sbf.se
070 – 626 33 91

Ansökan och redovisningar skickas till:
Svenska Bilsportförbundet
Hanna Sandberg
Box 705
191 27 Sollentuna

Märkt ”Idrottslyftet”