Idrottslyftet

Idrottslyftet 2015

Välkommen till en möjlighet att utveckla klubben och skapa projekt för barn- och ungdomsverksamhet.

Idrottslyftet är en satsning från regeringen på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill.

Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna från Idrottslyftets olika kriterier, läs om Idrottslyftet Här (svenskidrott.se)

Fokus under 2015 kommer att ligga på behållarprojekt. Det innebär att satsningar som syftar till att förare och funktionärer väljer att stanna kvar inom bilsporten kommer att prioriteras. Förutom de av SBF framtagna ”paketlösningar” så kommer SBF prioritera ansökningar som är i linje med RF:s prioriterade områden och enligt SBF specifika mål enligt nedan:

Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
Engagerade och kunniga funktionärer är helt avgörande för en idrott där alla som vill kan vara med. SBF kommer att prioritera ansökningar som främjar rekrytering och vidareutbildning av unga funktionärer.

Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
Idrottslyftet ska stärka idrottsföreningar för att de ska kunna rekrytera och behålla fler medlemmar (barn och ungdomar 7-25 år).

Skolsamverkan med Gymnasieskolans Fordonsprogram.

Prova På – Tjejsatsning.
Prova På-dag för enbart tjejer, där de skall kunna testa bilsport utan krav.

Vi kommer inte att godkänna några ansökningar som kommer in via e-post eller brev.

Våra paket - klicka här
Så söker duklicka här
Supportklicka här

Kontakt Projektledare
Crister Nystrand
crister.nystrand@sbf.se
070-391 85 59