Funktionsnedsatta

Det finns 470 stycken klubbar inom Svenska Bilsportförbundet, och de flesta är intresserade av att ta emot funktionsnedsatta ungdomar och vuxna i sin klubb. Allt utifrån våra medlemmars egen tekniska kompetens, fantasi och uppfinningsrikedom kan den som har en funktionsnedsättning ges möjlighet att få åka med eller utöva sin favoritsport utifrån sina egna förutsättningar och efter SBF’s gällande regler.

Idrott åt alla  – hela livet
Idrottare med funktionsnedsättning ska erbjudas samma möjligheter att idrotta som andra och ska ha samma rättigheter och skyldigheter som personer utan funktionsnedsättning. Idrott för personer med med funktionsnedsättning är en livsviktig del i vardagen för att må bra hela livet. Idrotten fungerar som ett medel att höja livskvaliteten men också som ett mål att prestera och nå resultat. Förutom den stora glädjen att idrotta, så ger träning och tävling förbättrad kondition, koordination, styrka, kropps- och rumsuppfattning, vilket ger mervärde i form av ökat självförtroende m.m.

Ständig utveckling – idrott i rörelse
En organisation är lika bra som dess medlemmar. Devisen ”Idrott i rörelse” beskriver att idrott för personer med funktionsnedsättning ständigt strävar efter utveckling för alla personer och grupper i alla led i organisationen.

Acceptans
Vi accepterar varje person och dess förutsättningar. Det innebär att vi tar hand om både fysiska och psykiska behov som kan uppkomma till följd av funktionsnedsättning. Vi gör ingen skillnad på personer utan varje person är unik och behandlas rättvist.

Text från Svenska handikappidrottsförbundet

SBF’s motto: Bilsporten erbjuder delaktihet för alla, oavsett förutsättningar.