Bidrag

Anläggningsbidrag

Det är numera respektive distriktsidrottsförbund som handlägger ansökningar av bidrag. Information om bidraget, ansökningsblankett och lista över kontaktpersoner finns nedan.

Tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet.

Läs mer om Idrottslyftets Anläggningsbidrag Här

DF handlägger bidragsärenden. IF kan kontakta DF:s ansvarige handläggare för närmare information. Kontaktlista

LOK-stöd

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningen. Bidrag ges till all typ av verksamhet som är planerad, träning, tävling, sammankomster, ordning ställande av bana ect.
Det här bidraget ska inte förväxlas med det kommunala eller landstingsbidraget, som kan ha andra ansökningstider och villkor. För mer information gällande kommunalt bidrag tar du kontakt med fritidsförvaltningen i din kommun.

•    Bidragsberättigad ålder är mellan 7-20 år, för all verksamhet som är planerad och för alla barn och ungdomar även de som inte bor i kommunen
•    En ansökan inlämnas per förening/klubb oavsett om föreningen består av flera SF – anslutna sektioner. Ex SVEMO
•    Ansökan om LOK – stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön.
•    Från och med hösten 2009 kan LOK-stödet rapporten endast lämnas in via IdrottOnline klubb.

Klubben, distriktet och förbundet drar nytta av att varje klubb fyller i LOK-stödet (lokalt aktivitetsstöd). Varje blankett som klubben fyller i och skickar in via IdrottOnline klubb, genererar pengar till både klubb, distrikt och förbund. Det i sin tur ger förbundet möjlighet att hålla avgifterna nere, samt att Bilsportförbundets klubbar får mer pengar att fördela i Idrottslyftet.

Mer information om Lokalt aktivitetsstöd

SISU idrottsutbildarna –ett stöd för klubbar

Svenska Bilsportförbundet vill lyfta fram SISU Idrottsutbildarna som är experter på kurser och utbildningar. SISU har mycket kompetent personal i de 21 distrikt som SISU är organiserade i. Klubbar kan vända sig till sitt lokala SISU kontor för att få hjälp med olika typer av verksamheter. De kan även hjälpa till med bidrag för utbildningar, föreläsare och material. De lokala SISU kontoren är på många platser samordnade med sitt distriktsförbund (DF) och har ett gemensamt kansli som kan underlätta ditt arbete.

Läs mer om SISU Idrottsutbildarna här

Plattformen

Plattformen är idrottens gränsöverskridande barn- och ungdomsledarutbildning. Här lär du dig grunderna för hur du blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Du kommer att utveckla dina ledaregenskaper och knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Utbildningen är likvärdig oavsett vilket distrikt du tillhör eller vilken idrott du är verksam inom. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Läs mer om utbildningen och hitta när kurser genomförs på din hemort

Kontakt Projektledare
Magnus Lampert
magnus.lampert@sbf.se
08-626 33 50

Crister Nystrand
crister.nystrand@sbf.se
08-626 33 70