Journalistens roll

Journalister och fotografer har etiska yrkesregler som de arbetar efter. De ska bland annat kritiskt granska makthavare och myndigheter, och inte låta sig påverkas att ta emot uppdrag utifrån.

Samtidigt ska de – oftast dagligen – fylla en tidning eller en sändning med nyheter och händelser som kan tänkas ligga publiken nära. Så om en journalist tar kontakt vill denne skriva om bilsport. Härligt! Hjälp till, lotsa personen rätt. Försök ge en positiv bild av vår idrott.

Ett sådant samtal kan komma olägligt. Be då att få återkomma om en liten stund. Tänk sedan snabbt igenom vad du ska säga – och inte säga – och ring upp. Det senare är väldigt viktigt. Den som lovat en journalist att ringa upp och sedan inte gör det har rejäl uppförsbacke nästa gång en kontakt ska tas.
Om du saknar svar, säg det. Ljug inte! Överdriv inte heller. Hänvisa istället till någon som kan svara.

Journalister har till yrke att skriva, och tidningens ansvarige utgivare är den som ytterst bestämmer vad som ska stå i tidningen, inte du.
Var och en har dock rätt att läsa sina egna uttalanden, och de flesta journalister tar gärna emot synpunkter om de framförs på ett vänligt och korrekt sätt.

Många journalister vet väldigt lite om bilsport. Du kan mycket mer så dela med dig av ditt kunnande. Efter några samtal har ni fått kontakt och arbetet flyter lättare för er båda!