Mediapartner

Denna hemsida, www.sbf.se, är officiellt organ för Svenska Bilsportförbundet.

Tidningen Bilsport Rally & Racing är vår mediapart där varje nummer innehåller officiella meddelanden, tävlingskalender och specifika texter om och från SBF. Tidningen innehåller också en mängd spännande reportage och en grundlig presentation av månadens tävling. Samt en fullmatad resultatbörs och läckra åkbilder. Bilsport Rally & Racing ges ut av Förlags AB Albinsson & Sjöberg i Karlskrona. Se även www.rallyracing.se.

Säkerhetspartner

Minnesfonder

Samarbeten

  • Besegra Prostatacancern
  • Europcar
  • Swedish Motorsport Industry
  • SAAB Rescuebilar
  • Årets Bilsport
  • Finnlines