Licenser

Aktuellt
————————————————————————————————————————-
Snart dags för utskick till årets ”5-åringar”

Du som har haft vilande licens i fem år (dvs. din senaste licens var giltig t.o.m. 31/1-2010) får ett inbetalningskort av oss i september/oktober. För att inte din licens ska förfalla vid årsskiftet måste du betala in avgiften senast 31/12-2014. Licensen kommer då att vara giltig t.o.m. 31/1-2015, och kan därefter ligga vilande i ytterligare 5 år. Är du spärrad av klubb eller saknar klubbtillhörighet blir avgiften registrerad och licensen förfaller inte, däremot skickas den inte ut. Om du däremot inte betalar in avgiften måste du gå utbildning på nytt i den sportgren du eventuellt senare önskar återuppta.
————————————————————————————————————————-
Använda Bilsport Online:

Du som saknar lösenord till BS Online men redan finns i vårt datasystem (t.ex. innehar licens eller är styrelsemedlem i en klubb) skickar ett e-postmeddelande med ditt personnummer till licens@sbf.se När vi har lagt in din e-postadress kan du själv skicka efter ett lösenord högst upp på vår hemsida.

Du som inte finns i vårt system sedan tidigare skapar själv ett konto. Klicka på ‘Registrera ny’, och fyll i dina uppgifter.

Manualer finns under Hjälp på hemsidan, och mer information hittar du i länken Bilsport Online längre ner på denna sida.
————————————————————————————————————————-
Viktigt vid betalning av licens:
- Ändra inte beloppet.
- Kontrollera att du anger rätt OCR-nummer.
- Använd inbetalningskort för rätt år.
————————————————————————————————————————-
För att erhålla internationell licens krävs läkarundersökning varje år och EKG vartannat år. Fr.o.m. 45-årsdagen är arbets-EKG obligatoriskt, innan dess är det tillräckligt med vilo-EKG. Vi gör inga undantag från dessa regler.

För komplett information se Appendix L i FIA:s reglemente (Chapter II – Regulations for the medical examination of drivers), www.fia.com
————————————————————————————————————————-

E-post: licens@sbf.se (kontorstid)

Telefon: 08-626 33 05 (09.00 – 12.00)

Besök: Om du vill hämta licens hos oss, gör det gärna mellan 13.00 och 16.00 (fredagar 13.00-15.00). Ring och avtala tid innan du besöker oss för bästa service. Vi tar inte emot kontanter.

För komplett information se Gemensamma Regler och resp. sportgrensreglemente:
Allmän licensinformation: Gemensamma Regler sid. 23-30.
Grenspecifik information: Tävlingsregler i resp. sportgrensreglemente.

(Se länken Regler, till vänster under resp. gren, för de sportgrensspecifika reglerna).