Distrikt

kartadistrikt

Kontaktuppgifter

Här nedan finner du kontaktuppgifter till de olika distrikten. Du kan även besöka distriktens egna hemsidor genom att följa länken i rubrikerna.

Övre Norra BF

Övre Norra Bilsportförbundet
Box 104
961 22 BODEN
070-440 69 11
pg: 293721-7
kansli@onbf.se

Mellannorrlands BF

Mellannorrlands Bilsportförbund
c/o Söderström
Björneborgsgatan 66
854 62  Sundsvall
Tel: 070-884 78 88
anna.soderstrom@mellannorrlandsbf.se

Nedre Norra BF

Nedre Norra Bilsportförbundet
c/o Andersson
Rattvägen 12
771 42 Ludvika
Tel: 0240-178 43
Tel: 070-572 87 00
Bankgiro: 5763-4065
E-post: info@nnbf.se

Västra BF

Västra Bilsportförbundet
Postadress: Karlsgatan 28, 703 41 Örebro
Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro
Telefon: 019-17 55 81
Fax: 019-10 20 70 gemensam fax, märk tydligt VBF
Postgiro: 475 46 22-1
info@vastrabf.se

Upplands BF

Upplands Bilsportförbund
Postadress:
Box 23062
753 23 Uppsala
Besöksadress:
Idrottens Hus (Obemannat kansli)
Sportfältsvägen 3
Bankgiro: 485-8080
info@upplandsbf.se

Södermanland/Västmanland BF

Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund
Box 205
631 03 Eskilstuna
Tel/fax: 016-51 58 25
Postgiro Tävlingstillstånd: 44 21 17-8
Postgiro Övrigt: 81 74 40-1
sod.vast.bf@swipnet.se

Stockholms BF

Stockholms BF
Box 91
123 22  FARSTA
PlusGironummer: 856980-8
Organisationsnr: 802011-1970
info@stockholmsbf.org

Östergötland BF

Östergötlands Bilsportförbund
Vändtegsvägen 22
610 20 Kimstad
Bankgiro Tävlingstillstånd: 849-0922
Bankgiro övrigt: 5415-2202
Org. nr: 825002-4810
telefon 011-53111
mobil 070-5770965
sievert.lindqvist@glocalnet.net

Gotlands BF

Gotlands Bilsportsförbund
Box 1262
621 23 Visby
Telefon: 0705-281 593

Göteborgs BF

Göteborgs Bilsportförbund
c/o Johansson
Hökgatan 45
431 33 Mölndal
info@goteborgsbf.se

Smålands BF

Smålands Bilsportförbund
Klövervägen 27
341 38 Ljungby
Bankgiro: 229-1235
christer.smbf@telia.com
Org.nr: 829001-5711
Telefon: 0372-805 78
Fax: 0372-749 33

Södra BF

Södra Bilsportförbundet
Röddingevägen 215
275 70 LÖVESTAD
Postgiro: 11 17 12 – 6
sodrabf@soedrabf.se
Org.nr: 842000 – 5772