• 2 september, 2013

  Icke sanktionerad tävling

  Regelverket gällande deltagande i Icke sanktionerade evenemang.
  Texten i Gemensamma Regler kap 7 Licenser, är justerad utifrån Marknadsdomstolens beslut, samt den inriktning som diskuterades vid Förbundsmötet i April och som slutgiltigt fastslogs av förbundsstyrelsen i Maj 2013.

  Två nya ansökningsblanketter, för Nationellt resp Internationellt evenemang finns under – Ladda Hem – Blanketter – Juridik. http://www.sbf.se/info/ladda-hem/blanketter/

  Hela nya G 7 kan läsas HÄR
  Nedan återfinns de viktigaste förändringarna i G 7.4 och G 7.5.

  G 7.4       Deltagande utanför SBF.
  En licensinnehavare som önskar anmäla sig till, delta i, arrangera, eller inneha uppdrag vid en bilsporttävling, träning eller uppvisning som anordnas av en arrangör som inte är ansluten till SBF, skall ansöka om tillstånd för sådant deltagande.

  Sådan ansökan om deltagande ska lämnas skriftligt till SBF vid internationellt evenemang eller din klubb eller distrikt (SDF) som du tillhör vid nationellt evenemang, och vara egenhändigt undertecknad.
  Ansökan ska ha inkommit till klubb/SDF/SBF inom skälig tid före tävlingsdagen.
  Blankett för ansökan, tillsammans med kriterier för godkännande, finns på SBF:s hemsida under Blanketter – Juridik.

  G 7.5       Överklagande av beslut enligt punkten G 7.4.
  Beslut av klubb/SDF/SBF efter ansökan enligt punkten G 7.4 får överklagas av den sökande hos SBF:s juridiska kommitté (JK). Överklagandet ska lämnas skriftligen, vara egenhändigt undertecknat och ha inkommit till JK inom fem arbetsdagar från det att klubb/SDF/SBF meddelat beslut.

  Beslut av JK får överklagas av den sökande hos Riksidrottsförbundets skiljenämnd. Överklagandet ska lämnas skriftligen, vara egenhändigt undertecknat och ha inkommit till Riksidrottsförbundets skiljenämnd inom fem arbetsdagar från det att JK meddelat beslut.

  Artikeln publicerad 2 september, 2013 av crister