• 14 augusti, 2012

  Uttjänta bilar

  Naturvårdverket om Uttjänta bilar och miljön
  Vi får frågor från oroliga medlemmar med funderingar om förutsättningarna för bilsporten är hotad med anledning av Naturvårdsverkets arbete med riktlinjer för uttjänta bilar och miljön.
  SBF samarbetar med MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) i frågan om att bevaka våra intressen att ta delar från fordon, meka med bilar, äga flera bilar osv. Detta görs för att säkerställa att vi skall kunna utöva vår sport på ett miljö-, och kostnadseffektivt sätt. Närmast möter vi MHRF i september för att diskutera våra gemensamma intressen.
  ”Ett aktivt och effektivt lobbyarbete väcker alltid frågor i syfte att skapa opinion. Det pågår såväl upprop, protestlistor samt diskussioner i olika forum rörande uttjänta bilar och miljön. Detta görs som ett led i att säkerställa att våra intressen tillvaratas” säger Ola Blomqvist, Hälsa / Miljö & Anläggning på Bilsportförbundet.
  Naturvårdsverkets  senaste skriftliga svar i frågan är:
  ”Det som finns med som förslag i rapporten från oss när det gäller denna del, handlar om att underlätta för tillsynsmyndigheten att komma tillrätta med illegala bilskrotar. De övriga delarna som finns med, t.ex. att begränsa antal bilar osv. har vi valt att inte lägga som förslag. De finns med i rapporten som olika tänkbara alternativ för att komma tillrätta med bl.a. bilmålvakter, men vi bedömde att dessa i så fall behöver utredas vidare, om de skulle vara intressanta. Vi har också framhållit att det är viktigt att ta tillvara olika aktörers intressen (som t.ex. veteranbilsägare) om man skulle välja att gå vidare med förslagen. Avsikten har alltså aldrig varit att begränsa möjligheten att ta delar från fordon eller att meka med bilar, äga flera bilar osv.”
  Vi ser gårdagens besked från Naturvårdsverkets som positivt och fortsätter arbetet med att bevaka SBF´s  medlemmars intresse i frågan.
  Ola Blomqvist, Avdelningschef SBF

  Naturvårdsverket om Uttjänta bilar och miljön

  Vi får frågor från oroliga medlemmar med funderingar om förutsättningarna för bilsporten är hotad med anledning av Naturvårdsverkets arbete med riktlinjer för uttjänta bilar och miljön.

  SBF samarbetar med MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) i frågan om att bevaka våra intressen att ta delar från fordon, meka med bilar, äga flera bilar osv. Detta görs för att säkerställa att vi skall kunna utöva vår sport på ett miljö-, och kostnadseffektivt sätt. Närmast möter vi MHRF i september för att diskutera våra gemensamma intressen.

  ”Ett aktivt och effektivt lobbyarbete väcker alltid frågor i syfte att skapa opinion. Det pågår såväl upprop, protestlistor samt diskussioner i olika forum rörande uttjänta bilar och miljön. Detta görs som ett led i att säkerställa att våra intressen tillvaratas” säger Ola Blomqvist, Hälsa / Miljö & Anläggning på Bilsportförbundet.

  Naturvårdsverkets  senaste skriftliga svar i frågan är:

  ”Det som finns med som förslag i rapporten från oss när det gäller denna del, handlar om att underlätta för tillsynsmyndigheten att komma tillrätta med illegala bilskrotar. De övriga delarna som finns med, t.ex. att begränsa antal bilar osv. har vi valt att inte lägga som förslag. De finns med i rapporten som olika tänkbara alternativ för att komma tillrätta med bl.a. bilmålvakter, men vi bedömde att dessa i så fall behöver utredas vidare, om de skulle vara intressanta. Vi har också framhållit att det är viktigt att ta tillvara olika aktörers intressen (som t.ex. veteranbilsägare) om man skulle välja att gå vidare med förslagen. Avsikten har alltså aldrig varit att begränsa möjligheten att ta delar från fordon eller att meka med bilar, äga flera bilar osv.”

  Vi ser gårdagens besked från Naturvårdsverkets som positivt och fortsätter arbetet med att bevaka SBF´s  medlemmars intresse i frågan.

  Ola Blomqvist, Hälsa / Miljö & Anläggning, SBF

  Länk till Naturvårdsverkets web finns här.

  Artikeln publicerad 14 augusti, 2012 av Hasse